ЗА НАС

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

История

„Телесат” ООД е телекомуникационна компания, основана през 1995 г. в град Кнежа. Основният предмет на дейност на предприятието е: доставка на интернет услуги и кабелна телевизия с покритие в гр. Оряхово, с. Селановци, общ.Оряхово, с. Бутан, общ. Козлодуй, с.Крушовица и с.Липница, общ.Мизия-област Враца и в с. Бреница, община Кнежа, област Плевен. Това е район, който се характеризира със слаби икономически показатели: висок процент на безработица, застаряване на населението, ниска покупателна способност.

Предимства и възможности  на нашата мрежа.

 Ние предоставяме на нашите корпоративни клиенти интернет решения, базирани на последните водещи стандарти в индустрията. От друга страна полагаме грижа и за нашите домашни абонати, осигурявайки им комплексно решение за интернет, интерактивна и цифрова телевизия и други услуги с поддръжка от национално ниво.Високите технологии в индустрията са само инструмент, с който поддържаме нашите услуги, но в ядрото на фирмата са нашите служители и екипната работа.

Нашата философия е…

Основен фактор за успехa е доволният клиент. А това изисква всяко едно партньорство да е базирано на професионализъм, коректност и лоялност в отношенията, ангажираност към нуждите на клиента и не на последно място – грижа за надеждността на предоставяната услуга. Ние разполагаме с денонощен Call център и екип от техници, които са на разположение на клиентите 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

Контакти за връзка с нас:

Град Кнежа

ул.”Марин Боев” №59

Тел:0888223222

telesatbg@mail.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
Оперативна програма РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ