Преди да ползвате услугите на Центъра за обслужване на клиенти моля проверете:

За услугата „Цифрова телевизия“:

  1. Проверете буксите на всички кабели към Вашия цифров и телевизионен приемник да не би случайно да са разместени или извадени.
  2. Ако Вашият цифров приемник не свети, проверете дали случайно не е изключен от захранването.
  3. Рестартирайте Вашия цифров приемник, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново.
  4. Проверете дали Вашият телевизионен приемник е включен на видеоканал.

За услугата „Интернет“:

  1. Рестартирайте Вашия рутер, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново.
  2. Рестартирайте Вашия компютър.
  3. Проверете настройките на Вашия компютър за евентуална забрана на мрежовата карта.
  4. Ако ползвате FTTH, рестартирайте Вашия медиа конвертор като го изключите от електрическата мрежа и го включите отново.

Ако ползвате PON, рестартирайте Вашието ОNU  като го изключите от електрическата мрежа и го включите отново.