15.08.2019

„Телесат” ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01

„Телесат”  ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд […]
10.01.2018

Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“

Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“, реализиран от фирма Телесат ООД . В рамките на проекта се осигури оборудване за […]
21.02.2017

През месец февруари „Телесат” ООД закупи оборудването необходимо за работата на наетите лица

През месец февруари „Телесат” ООД закупи оборудването необходимо за работата на наетите лица: Optical Line Termination (OLT) оптичен терминал за PON (16 портови) – 3 бр. […]
03.01.2017

„Телесат” ООД нае и назначи 16 безработни лица на трудов договор за период от 12 месеца.

„Телесат” ООД нае и назначи 16 безработни лица на трудов договор за период от 12 месеца. 15 лица са назначени на длъжност „Специалист, телекомуникации и мрежи […]
01.03.0201

„Телесат” ООД информира обществеността относно финансовия принос по проекта на Европейския социален фонд

„Телесат” ООД информира обществеността относно финансовия принос по проекта на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. и българското правителство, като монтира […]