„Телесат” ООД нае и назначи 16 безработни лица на трудов договор за период от 12 месеца.
03.01.2017
Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“
10.01.2018
Покажи всички

През месец февруари „Телесат” ООД закупи оборудването необходимо за работата на наетите лица

През месец февруари „Телесат” ООД закупи оборудването необходимо за работата на наетите лица:

  • Optical Line Termination (OLT) оптичен терминал за PON (16 портови) – 3 бр.
  • Optical Line Termination (OLT) PON (8 портов) – 1 бр.
  • Optical Network Unit (ONU) клиентски терминала – 615 бр.
  • Снимка на оборудването в кашони