Цифрова и Интерактивна телевизия

Интернет

МАН

Пакетни услуги

История

„Телесат” ООД е телекомуникационна компания, основана през 1995 г. в град Кнежа. Основният предмет на дейност на предприятието е: доставка на интернет услуги и кабелна телевизия с покритие в гр. Априлци, обл. Ловеч, гр. Оряхово, с. Селановци, общ.Оряхово, с. Бутан, общ. Козлодуй, с.Крушовица и с.Липница, общ.Мизия-област Враца и в с. Бреница, община Кнежа, област Плевен. Това е район, който се характеризира със слаби икономически показатели: висок процент на безработица, застаряване на населението, ниска покупателна способност.

Актуални новини

15.08.2019

„Телесат” ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01

„Телесат”  ООД в качеството си на бенефициент по проект Проект „Нова заетост в Телесат” ООД, договор за БФП BG05M9OP001-1.038- 0002-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд […]
10.01.2018

Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“

Приключи успешно реализацията на проект BG05M9OP001-1.003.1119-C01 „„Нови работни места в „Телесат“ ООД”“, реализиран от фирма Телесат ООД . В рамките на проекта се осигури оборудване за […]
21.02.2017

През месец февруари „Телесат” ООД закупи оборудването необходимо за работата на наетите лица

През месец февруари „Телесат” ООД закупи оборудването необходимо за работата на наетите лица: Optical Line Termination (OLT) оптичен терминал за PON (16 портови) – 3 бр. […]